XIII TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Warszawa 2008

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
I ORGANIZATOR

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy.

II REALIZACJA

Ognisko TKKF "Chomiczówka"
ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa
tel./fax (0-22) 834 76 98

III TERMINY I MIEJSCE

Turniej odbędzie się w dniu 11 maja 2008 r. (niedziela) w Klubie Mieszkańców WSBM "Chomiczówka" Warszawa, ul. Pabla Nerudy 1

IV WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Zgłoszenia w dniu zawodów w godz. 9:00 - 9:45
 2. Wpisowe w wysokości 15 zł, należy wpłacić w dniu zawodów w miejscu imprezy.
V UCZESTNICY

Turniej zostanie rozegrany w grupach wiekowych:
 1. - grupa do 12 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 1996r. i młodsi.
 2. - grupa do 18 lat chłopcy i dziewczęta ur. W 1990r. i młodsi.
VI SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund wg przepisów Polskiego Kodeksu tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika.

VII NAGRODY

Grupa wiekowa I
 1. miejsce - nagroda rzeczowa o wartości ok. 300 zł
 2. miejsce - nagroda rzeczowa o wartości ok. 250 zł
 3. miejsce - nagroda rzeczowa o wartości ok. 200 zł
Grupa wiekowa II
 1. miejsce - nagroda rzeczowa o wartości ok. 500 zł
 2. miejsce - nagroda rzeczowa o wartości ok. 350 zł
 3. miejsce - nagroda rzeczowa o wartości ok. 300 zł
W każdej grupie wiekowej najlepsza z dziewcząt otrzyma nagrodę rzeczową w wysokości ok. 150 zł. Przewiduje się w każdej grupie wiekowej nagrody dodatkowe. Pula przeznaczona na nagrody składać się będzie ze środków organizatora i wpisowego. Wśród wszystkich uczestników turnieju zostają rozlosowane nagrody pocieszenia.

VIII TERMINARZ TURNIEJU

11 maja 2008 r. ( niedziela )
IX Sędziowie
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji Komunikatu Organizacyjnego.
 2. Obecność na odprawie technicznej jest obowiązkowa.
 3. Dodatkowych informacji udziela Leon Lech tel. 0 668 765 357 i szachowavistula.info/bielany/

http://szachowavistula.info

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!