XVIII TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
95 Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski Warszawa 2013

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
I ORGANIZATOR
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka"
II TERMINY I MIEJSCE
Turniej odbędzie się 11 listopada 2013 r. (poniedziałek) w Klubie Mieszkańców WSBM Chomiczówka Warszawa, ul. Pabla Nerudy 1.
III WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Zapisy wstępne na stronie internetowej www.chessarbiter.com
 2. Zapisy ostateczne po potwierdzeniu zgłoszenia internetowego i wpłacie wpisowego w miejscu gry przy ul. Pabla Nerudy 1, w dniu 11.11.2013 r. w godz: 9.00 – 9.30.
 3. W przypadku niewykorzystania limitu zapisów internetowych, istnieje możliwość zapisu bezpośrednio w dniu imprezy w godz:9.30 – 9.45. W imprezie może uczestniczyć 120 osób.
 4. Osoby zgłaszające się po godzinie 9:30 rozpoczną turniej od II rundy.
 5. Wpisowe za udział w turnieju wynosi 15 zł.
 6. W przypadku zgłoszeń poniżej 10 osób w grupach wiekowych do 10 i do 12 lat organizator zastrzega sobie prawo połączenia tych grup.
IV UCZESTNICY
Turniej zostanie rozegrany w grupach wiekowych:
 1. grupa I do 8 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2005 i młodsi
 2. grupa II do 10 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2003 i młodsi
 3. grupa III do 12 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 2001 r. i młodsi.
 4. grupa IV do 16 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 1997 r. i młodsi.
V SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund wg przepisów Polskiego Kodeksu tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika.
VI NAGRODY
Grupa wiekowa I do 8 lat
 1. miejsce - 150 zł
 2. miejsce - 100 zł
 3. miejsce - 50 zł
Grupa wiekowa II do 10 lat
 1. miejsce - 150 zł
 2. miejsce - 100 zł
 3. miejsce - 50 zł
Grupa wiekowa III do 12 lat
 1. miejsce - 300 zł
 2. miejsce - 200 zł
 3. miejsce - 100 zł
Grupa wiekowa IV do 16 lat
 1. miejsce - 350 zł
 2. miejsce - 250 zł
 3. miejsce - 200 zł
VII TERMINARZ TURNIEJU
11 listopada 2013 r. (poniedziałek)
 1. - godzina 9:00 - 9:30 - zapisy
 2. - godzina 10:00 - otwarcie turnieju
 3. - godzina 10:00 - 15:00 - rundy I - VIII
 4. - godzina 15:30 - zakończenie turnieju, wręczenie nagród.
VIII Sędziowie
 1. Turniej sędziowany będzie przez sędziego klasy państwowej.
 2. Sędzia główny - Adam Umiastowski
 3. Sędzia rundowy - Paweł Szydziak
 4. sędzia rundowy - Leon Lech
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w formie fotografii wizerunku uczestników turnieju w materiałach informacyjnych publikowanych w prasie i na stronach internetowych.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji Komunikatu Organizacyjnego.
 3. Obecność na odprawie technicznej jest obowiązkowa.

Wstępna rejestracja:

http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2013/ti_4788&n= grupa do 8 lat

http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2013/ti_4790&n= grupa do 10 lat

http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2013/ti_4791&n=grupa do 12 lat

http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2013/ti_4792&n= grupa do 16 lat

Wyniki końcowe


Info: http://szachowavistula.info/bielany
Info: http://www.klub-geniusz.za.pl

XVIII TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 95 Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski Warszawa 2013http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional