Otwarte Rozgrywki Szachowe z cyklu Grand Prix
"O Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy" 2007.

REGULAMIN
OTWARTE ZAWODY SZACHOWE Z CYKLU GRAND PRIX
"O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY BIELANY m. st. WARSZAWY" 2007

1. Organizator:
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany Urzędu m.st. Warszawy.
2. Realizacja i miejsce rozgrywania zawodów:
Szkota Podstawowa Nr 53 im. Mariusza Zaruskiego, Warszawa ul. Rudzka 6.
3. Cel:
Popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
4. Uczestnictwo:
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Udział w zawodach jest bezpłatny.
5. System rozgrywek i tempo gry:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund wg. przepisów Kodeksu Szachowego. Tempo gry - 15 minut dla każdego zawodnika.
6. Terminarz:
Cykl 9 turniejów od stycznia do listopada 2007, rozgrywanych w niedziele w godzinach 9:00 - 14:00.
Terminy rozgrywania zawodów:
21 stycznia, 18 lutego, 11 marca, 15 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca, 16 września, 14 października, 18 listopada 2007 r.
7. Nagrody w każdym turnieju:
W kategoriach wiekowych do lat 10; do lat 12; do lat 14; do lat 16, Nagrody rzeczowe dla uczestników każdego turnieju.
8. Nagrody Grand Prix:
Puchary Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dla najlepszych zawodników w/w kategorii wiekowych. Dyplomy dla miejsc 1, 2, 3 dla najlepszych zawodników w tych kategoriach wiekowych. Dyplomy uczestnictwa dla miejsc 4 - 10.
9. Sędziowie:
Sędzia główny Adam Umiastowski - sędzia klasy państwowej. Sędzia rundowy Leon Lech - sędzia klasy okręgowej.
10. Zasady punktacji:
Miejsce zajęte w turnieju określa suma punktów zdobytych w grze. Wygranie partii 1 punkt, remis 0,5 punktu, przegrana 0 punktów. W przypadku równości punktów decydują kryteria kolejne pomocnicze: średnia punktacja Buchholtza, pełna punktacja Buchholtza, liczba zwycięstw, punktacja progres.
11. Klasyfikacja Grand Prix:
Dla oceny wyniku w skali całego roku prowadzona będzie punktacja Grand Prix. W każdym turnieju za 1 miejsce 20 pkt. Grand Prix, za ostatnie 1 pkt. Grand Prix. Kolejne punkty GP ustala się według reguły: (20-1) / (Liczba grających - 1) = współczynnik.
12. Publikacja wyników i terminarza zawodów:
Strona internetowa http://szachowavistula.info/bielany/


Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!

http://szachowavistula.info
vistula at astercity net