Zawody szachowe z cyklu Grand Prix 2010
'O Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy'

Komunikat, terminarz   Punktacja Grand Prix 2010

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 53 ul. Rudzka 6 tel. 022 833-65-65, zapisy od godziny 9:00, początek gry 10:00.

REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW SZACHOWYCH Z CYKLU GRAND PRIX
"O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY BIELANY m. st. WARSZAWY" 2010
1. Tempo gry wynosi 0,5 godziny dla zawodnika na partię.

2. Liczba rund. W dniu zawodów rozgrywane są cztery rundy systemem szwajcarskim (możliwy jest inny system przy małej frekwencji).

3. Wyniki dwóch kolejnych turniejów są łączone i oceniane wspólnie. Na tej podstawie obliczany jest osiągnięty ranking i przyznawane kategorie szachowe. Po rozegraniu 8 partii obliczana jest i publikowana punktacja Grand Prix.

4. Nagrody będą wręczane po kolejnym z dwóch turniejów, w kategoriach wiekowych do lat 8; do lat 10; do lat 12; do lat 14; do lat 16.

5. Punktacja Grand Prix jest zależna od liczby uczestników zawodów. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymuje punkty GP równe liczbie zawodników w dwóch ocenianych turniejach. Zdobywcy kolejnych miejsc otrzymują o jeden punkt mniej od poprzedzającego zawodnika. Zajmujący ostatnie miejsce otrzymuje 1 pkt. GP. Końcowa punktacja GP zostanie ogłoszona w grudniu 2010, po zakończeniu ostatniego turnieju w cyklu.

6. Zwycięzca punktacji Grand Prix otrzyma Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

7. Terminarz zawodów: styczeń 17.01.2010, luty 21.02.2010, marzec 14.03.2010, kwiecień 18.04.2010, maj 9.05.2010, wrzesień 19.09.2010, październik 10.10.2010 listopad 7.11.2010.

8. Publikacja wyników i terminarza zawodów:
Strona internetowa http://szachowavistula.info/bielany/


http://szachowavistula.info

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!